:: Členové ::

Město Hora Svaté Kateřiny

Město Hora Svaté Kateřiny leží v nadmořské výšce 696 m v české části Krušnohoří při Saské hranici. Katastrální hranici obce tvořila na severu státní hranice s Německem, v průběhu dějin vícekrát pozměňována, na severovýchodě katastrální obec Nová Ves v Horách, na východě obec Mikulovice, na jihu Lesná a polesí města Jirkova, na jihozápadě obec Malý Háj a na západě Brandov. V roce 1861 byla rozloha katastru města Hory Svaté Kateřiny 1093 jiter a 1393 sáhů rozděleno do 3342 parcel. Z toho bylo 350 jiter a 295 sáhů zalesněno. Asi dvě třetiny města Hory Svaté Kateřiny byly situovány na tzv. Městském vrchu /Stadtberg/. Tato část vykazuje pravidelný tvar v obvodu obdélníkového náměstí. Zbývající třetina města leží v údolí /Im Grunde/ podél Kateřinského potoka /Zobelbach/, na kterou navazoval v jižním směru Pachenkov /Pachenhäuser/ a na severu se táhla podél Hraničního potoka /Schweinitzbach/ také /Grenzbach/ řada objektů po proudu až ke mlýnu zv. Mahlermühle při katastrální hranici s Brandovem a proti proudu východním směrem rovněž řada objektů až k hostinci U zeleného stromu /Beim grünen Baum/ při katastrální hranici s Novou Vsi v Horách. Tento způsob zástavby byl čistě účelový, neboť objekty ve zmíněné poslední třetině byly většinou průmyslové závody na potocích, odkázané na vodní energetický zdroj.

kontakty:
Městský úřad Hora Svaté Kateřiny
Dlouhá 261
435 46 Hora Svaté Kateřiny

tel.: +420 476 113 157
e-mail: obecni.urad@horasvatekateriny.cz
web: www.horasvatekateriny.cz