:: Členové ::

Obec Libědice

Jak dokazují četné archeologické nálezy, počátky osídlení okolí dnešních Libědic sahají až do pravěku. Není zcela zřejmé, z kterého roku o obci pochází první písemná zmínka - existují totiž dvě možnosti. Jednou je listina, pocházející z roku 1197, zmiňující se o vsi "Ljubedici", souvislost s Libědicemi je však sporná. Druhá a již stoprocentně jistá dochovaná písemná zmínka o Libědicích pochází z roku 1226. V tomto roce byla ves darována českým králem Přemyslem Otakarem I. klášteru premonstrátek v Doksanech u Roudnice nad Labem.

Název obce je odvozen od mužského osobního jména Liběd, označuje tedy ves Libědiců, Libědových lidí. Nejstarší známý tvar tohoto názvu je "Ljubedici". V průběhu let se však mnohokrát pozměnil, známé jsou tvary jako např. Libiedicz, Lybiedicz, Lyebedicz, Libytycz, Libedicze, Libětice, Lubětice, nebo také německé tvary jako Liebotitz, Libotitz, Liebetitz a Livetitz.

kontakty:
Obecní úřad Libědice
Libědice 27
438 01 Libědice

tel.: +420 474 392 122
e-mail: libedice@obce-cv.cz
web: www.libedice.cz