:: Členové ::

Obec Mariánské Radčice

Založení obce se dle písemných záznamů datuje do roku 1341. Archivní materiály a prováděné archeologické výzkumy ale dokazují, že se jedná o velice starobylé obydlené místo. Katastr obce byl pravděpodobně osídlen již v době předhistorické.

V prvních písemných zprávách se Mariánské Radčice objevují jako obec s jednoslovným názvem. Zmínky o osadě Radkových je možné nalézt již v roce 1057. Současná podoby názvu je používána až od 19. století.

Největší část popsané historie se objevuje v souvislosti se stavbou kostela a řádem cisterciáků. Původní kostel nebyl tak rozsáhlý, jako je dnešní poutní areál. V roce 1280 stál na místě současného kostel, který byl v letech 1692-1703 přestavěn na barokní.

Celá léta od dostavby a zprovoznění areálu Panny Marie Bolestné, jemuž vévodí kostel stajného jména, sloužil hlavně k poutím. Tato tradice byla známa po celé republice. V den výročních poutí se zde scházela procesí z celých severozápadních Čech, ale také z Plzně a dalších měst. Návštěvnost poutního místa byla tedy značná. Celé dějiny spojeny s tímto místem a mariánkým kultem.

Osídlenost obce byla velice proměnlivá. Původní obyvatelstvo bylo převážně  německé. Ještě v roce 1930  měla obec 1035 obyvatel. K velkému poklesu obyvatelstva došlo v období po roce 1945, kdy jej ovlivnil odsun německého obyvatelstva.

kontakty:
Obecní úřad Mariánské Radčice
Komenského 4
435 32 Mariánské Radčice

tel.: +420 476 744 342
e-mail: mradcice@pons.cz
web: www.marianskeradcice.cz