:: Členové ::

Obec Martiněves

V současné době v Martiněvsi psobí Sbor dobrovolných hasičů a svoji činnost obnovila i TJ Sokol (patří pod Župu Podřipskou v Roudnici nad Labem). Veřejná obecní knihovna je taktéž v provozu – sídlí v budově obecního úřadu.
V obci je jeden hostinec a velice dobře zásobený samoobslužný obchod. Dále v obci působí několik podnikatelských subjektů.
Na okrajích obce probíhá čilý stavební ruch. Ještě nejsou zcela dokončeny nové rodinné domy u západního okraje obce a již jsou vyměřeny nové stavební parcely u severovýchodního okraje Martiněvsi.
Dopravu pro občany zajišťuje pouze autobusová doprava. Železniční doprava byla v prosinci 2006 zrušena.
O předškolní děti se starají zaměstnanci zdejší zrekonstruované Mateřské školy.

kontakty:
Obecní úřad Martiněves
Martiněves 24
411 19  MŠENÉ - LÁZNĚ

tel.: +420 416 866 044
e-mail: obec@martineves.cz
web: www.martineves.cz