:: Členové ::

Obec Strupčice

Jak dokazují archeologické nálezy, bylo území dnešních Strupčic osídleno po celý pravěk. Počátky zdejšího osídlení tak sahají více jak 4000 let do minulosti. Kdy přesně vznikla obec Strupčice, nám bohužel není známo, neboť se nám o ranném období její existence nedochovaly žádné záznamy. První zmínka o Strupčicích tak pochází až z roku 1352, kdy již byly dosti rozrostlé, těšily se značnému významu a byl zde i farní kostel.

Název obce je pravděpodobně odvozen od mužského osobního jména Strúpek - znamenal tedy ves lidí Strupkových, Strupčiců. O původu tohoto názvu existuje ještě několik dalších teorií, tato se však jeví jako nejpravděpodobnější. Nejstarší známá podoba názvu obce je "Strupczyicz." Tento tvar pak postupem času prodělal řadu menších změn, jako např. Strupczicz, Trupschitz či Trupssycze, v roce 1847 byl již Strupčice, německý úřední název zněl Trupchitz.kontakty:
Obecní úřad Strupčice
Strupčice 51
 43 114 Strupčice

tel.: +420 474 685125
e-mail: ou.strupcice@volny.cz 
web: www.obec-strupcice.cz