:: Členové ::

Obec Vědomice

Vědomice jsou známy jako rekreační oblast s dostatečnou kapacitou ubytování. V obci je mnoho možností sportovního vyžití. Jsou zde zařízení sportovních klubů z Roudnice n.L., např. fotbalová hřiště, plavecký bazen, baseballové hřiště, tenisové kurty, kanoistická dráha, veslařská a jachtařská loděnice. Celý komplex se nachází v okolí sportovní haly, kde je možnost stravování. V jiné části obce přímo u lesa je vybudováno sportovní zázemí pro rekreační vyžití občanů. V obci je snaha obnovovat místní lidové tradice, mezi které patří lidové veselice na přírodním tanečním parketu, setkání seniorů, konání výstav, sportovních soutěží a turnajů pro mládež ale i rekreační sportovce z řad dospělých občanů, které získaly věhlas širokého okolí. Spolkovou činnost rozvíjejí členové místního Sportovního klubu, Sboru dobrovolných hasičů, členky Sboru pro občanské záležitosti ale i Spolek chovatelů drobného hospodářského zvířectva, ktery má na katastru obce farmu. Obec se od roku 1997 zúčastňuje soutěží Vesnice roku. V rámci Programu obnovy venkova je hlavní pozornost věnována obnově centra, včetně obnovy, zřizování a udržování zeleně rozšíření veřejného osvětlení, budování kanalizačních přípojek, přípravě plynofikace a dalším. Celkem získala obec v rámci POV sedm dotačních titulů, které významně napomohly k rozvoji obce.

kontakty:
Obecní úřad Vědomice
Na Průhonu 270
413 01 Roudnice n.L.

Tel.: +420 416 837 240
e-mail: info@vedomice.eu
web: www.vedomice.cz
IČO: 264598