Soutěž Vesnice roku Ústeckého kraje 2008

Soutěž Vesnice roku Ústeckého kraje 2008


Letošního ročníku se v Ústeckém kraji zúčastnilo 19 obcí. To je o 10 obcí více než v roce minulém. Poprvé se mohly zúčastnit všechny obce vesnického charakteru včetně svých místních částí, které mají maximálně 5 250 obyvatel a které mají zpracován vlastní Program obnovy venkova. V tom je značný rozdíl oproti minulým ročníkům. Otevřela se totiž možnost zapojit do soutěže i městyse a malá města, která mají vesnický charakter. 

V rámci krajských kol jsou udělována následující ocenění: 

Zlatá stuha- vítězi krajského kola, který postupuje do celostátního kola. Vítěz celostátního kola postupuje do soutěže Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice. 
Modrá stuha – za společenský život 
Bílá stuha – za činnost mládeže 
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí. Vítěz dále postupuje do celostátního kola o titul Zelená stuha ČR a vítěz celostátního kola postupuje do evropské soutěže v péči o zeleň a životní prostředí Entente Florále. 
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Vítěz krajského kola postupuje do celostátního kola, kde může být oceněn Zelenou stuhou 2008. 
Cenu Knihovna roku udělí v celostátním kole porota z řad knihovnických odborníků, jmenovaná ministrem kultury. 
Obec s nejvýraznějším programem dlouhodobé péče o místní lidové tradice z řad obcí oceněných diplomem nebo zlatou stuhou, bude vyhodnocena a oceněna Putovním pohárem FoS ČR 

Zastupitelstvo kraje ve svém rozpočtu vyčlenilo finanční odměnu pro obce oceněné stuhou a diplomy.Výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku 2008 v Ústeckém krajiKrajská komise složená ze zástupců Ministerstva místního rozvoje ČR, Ministerstva zemědělství ČR, Svazu měst a obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova Ústeckého kraje, Krajského úřadu Ústeckého kraje, Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svazu knihovníků, hodnotila ve dnech 19.5 – 5.6.2008 postupně všech 19 obcí z Ústeckého kraje. Navštívila každou přihlášenou obec, provedla rozhovor s jejími zástupci, prohlídku obce a následné hodnocení v souladu s podmínkami soutěže pro rok 2008. 

Po závěrečném hodnocení vyhlásila následující výsledky: 

- Zlatá stuha – vítěz krajského kola: obec Horní Podluží (okres Děčín) 
- Modrá stuha – obec Staňkovice (okres Litoměřice) 
- Bílá stuha – obec Mašťov (okres Chomutov) 
- Zelená stuha – obec Chodouny (okres Litoměřice) 
- Oranžová stuha - obec Veliká Ves (okres Chomutov) 

- Diplom za vzorné vedení kroniky – obec Zubrnice (okres Ústí n.L.) 
- Diplom za vzorné vedení obecní knihovny – obec Vilémov (okres Chomutov) 
- Diplom za rozvíjení lidových tradic – obec Libotenice (okres Litoměřice) 
- Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena) – obec Vražkov (okres Litoměřice) 

Mimořádná ocenění krajské hodnotitelské komise: 

Obec Místo (okres Chomutov) - Uznání za péči o kulturní dědictví 
Obec Libochovany (okres Litoměřice) - uznání za podporu a rozvoj cestovního ruchu 
Obec Strupčice (okres Chomutov) - uznání za podporu a rozvoj tělovýchovy a sportu 
Obec Málkov (okres Chomutov) - uznání za zachování pospolitosti zaniklých obcí 
Obec Vrutice (okres Litoměřice) - uznání za přístup k řešení problematiky národnostních menšin 
Obec Mnetěs (okres Litoměřice) - uznání za obnovu dětského hřiště a školní zahrady 
Obec Dobříň (okres Litoměřice) - uznání za komplexní přístup k výchově mládeže 
Obec Dušníky (okres Litoměřice) - uznání za zapojení občanů do výsadby lipové aleje 
Obec Vrbice (okres Litoměřice) - uznání za práci s dětmi a oživení divadelních tradic 
Obec Malé Žernoseky (okres Litoměřice) - uznání za obnovu vinařských tradic 

Závěrem děkujeme jménem spoluorganizátorů soutěže touto cestou všem obcím za účast v letošním ročníku a vyzýváme i ostatní k zapojení do Soutěže Vesnice roku Ústeckého kraje roku 2009. 

Fotografie